Direkcije matičnog preduzeća

Direkcija za
upravljanje proizvodnjom
Direktor – Petar Milošević dipl.el.inž
Direkcija za proizvodnju električne energije
Direktor – Borivoje Vujičić
Direkcija za
investicije
Direktor – Goran Ninković
Direkcija PIU (Project Implementation Unit)
Direktor - Radovan Grdinić
Direkcija za
razvoj
Direktor – Milan Kovač