Direkcije matičnog preduzeća

Direkcija za
investicije
Direktor – Goran Ninković
Direkcija PIU (Project Implementation Unit)
Direktor - Radovan Grdinić
Direkcija za
razvoj
Direktor – Milan Kovač
Direkcija za javno
snabdijevanje električnom energijom kupaca u RS
Direktor - Koraljka Kovačević Markov