Direkcija za
razvoj

Primarna djelatnost Direkcije za razvoj su poslovi analiziranja i predlaganja strateških planova i cilјeva energetskog razvoja preduzeća, poslovi analize i implementacije sistema kvaliteta, kao i zaštita životne sredine na nivou preduzeća.

Na temelјima ovih razvojnih i strateških planova za proizvodne i distributivne energetske objekate, kao i rudnike u okviru Mješovitog Holdinga „ERS“-a, Direkcija za razvoj, takođe, koordiniše i realizaciju kapitalnih energetskih projekata od interesa za preduzeće u saradnji sa ostalim organizacionim cjelinama u preduzeću.

Obaveza Direkcije za razvoj je i predlaganje sistemskih rješenja i metoda  rada u cilјu pobolјšanja uspješnosti i efikasnosti  preduzeća u cjelini kao i pojedinih organizacionih jedinica.

Direkcija za razvoj obavlјa poslove iz svog domena kroz Službu za strategiju i  Službu za ekologiju.

Služba za strategiju

Posebnu ulogu u ostvarenju strateških cilјeva u Mješovitom Holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” ima Direkcija za razvoj kroz Službu za strategiju.

Djelokrug rada ove službe obuhvata organizaciju izrade strateških dokumenata i planova razvoja u MH „ERS“ kao i praćenje njihove realizacije.

Osim toga  ova služba je zadužena za pripremu i organizaciju izrade studija i ivesticiono-tehničke dokumentacije, kao i pripremu strateških planova investicija u oblasti izgradnje proizvodnih i distributivnih energetskih objekata, kao i rudnika uglјa u okviru Mješovitog Holdinga „ERS“. Takođe, prati realizaciju izrade predmetne dokumentacije i izvođačima daje potrebne informacije i podatke, do okončanja posla.

Služba za strategiju je zadužena za primjenu sistema kvaliteta kao i primjenu tehničkih standarda i tehničke regulative.

Služba za ekologiju

U sistemu Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske” (MH „ERS”) zaštita životne sredine je prepoznatlјiv i važan element poslovanja, kako u funkciji razvoja i strateškog planiranja, tako i u operativnom radu elektroenergetskih objekata.

U okviru Direkcije za razvoj sistematizovana je Služba za ekologiju. Zadatak ove službe je da na nivou MH „ERS” ostvaruje funkciju integrisanja i vođenja jedinstvene korporacijske politike zaštite životne sredine, a time i održivog razvoja.

U okviru Zavisnih preduzeća MH„ERS“‐a formirane su (ili su u fazi konstituisanja) organizacione jedinice i imenovana odgovorna lica čiji je zadatak rješavanje problema iz domena zaštite životne sredine i obezbjeđenje održivog razvoja u svojim preduzećima. Isti su nosioci zakonske odgovornosti u primjeni i rješavanju svih aspekata zaštite životne sredine u svojim preduzećima.

Zakonski propisi, standardi i direktive EU iz područja zaštite životne sredine se poštuju i u skladu sa tim se planira poslovanje i razvoj MH„ERS”. Zbog toga MH„ERS“ sistemski komunicira sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama iz područja zaštite životne sredine i aktivno učestvuje u stručnim radnim grupama za pripremu i reviziju pojedinih propisa, iz ovoga područja, koji utiču na djelatnost i poslovne cilјeve MH“ERS“.