Uprava preduzeća

Mr Luka Petrović
v.d. Generalnog direktora MH ERS

Telefon: (+387 59) 277 101
Telefon: (+387 51) 343 900
Faks: (+387 59) 277 120
Faks: (+387 51) 340 940

Mr Ivan Koprivica
v.d. Izvršni direktor za tehničke poslove

Telefon: (+387 59) 277 102
Faks: (+387 59) 277 217

Mr Borislav Grubač
v.d. Izvršni direktor za organizaciono pravne poslove

Telefon: (+387 59) 277 104
Faks: (+387 59) 277 194

Mr Jovica Vlatković
v.d. Izvršni direktor za razvoj i investicije

Telefon: (+387 59) 277 107
Faks: (+387 59) 277 137

Dr Zoran Vuković
v.d. Izvršni direktor za snabdijevanje

Telefon: (+387 59) 277 102
Faks: (+387 59) 277 170