Direkcija za poslove operatora sistema podsticaja

Direkcija za poslove Operatora sistema podsticaja (OSP) posluje u okviru tehničkog sektora MH „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, te je neposredno odgovorna Izvršnom direktoru za tehničke poslove.

Direkcija za poslove OSP-a je nadležna za:

 • Operativno obavljanje administrativno-finansijskih i drugih operativnih poslova sistema podsticaja;
 • Zaključivanje ugovora o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni;
 • Zaključivanje ugovora o pravu na premiju;
 • Zaključivanje ugovora o obaveznom otkupu za stara postrojenja u eksplataciji;
 • Zaključenje predugovora o podsticaju sa proizvođačem koji pribavi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj;
 • Zaključenje ugovora sa snabdjevačima krajnjih kupaca i kvalifikovanim kupcima koji samostalno nabavljaju električnu energiju (samostalni kvalifikovani kupci), kojima se reguliše kupoprodaja električne energije u sistemu obaveznog otkupa;
 • Zaključenje ugovora sa snabdjevačima i samostalnim kvalifikovanim kupcima, kojima se reguliše fakturisanje i naplata naknade za obnovljive izvore;
 • Zaključenje ugovora o odgovornosti za balansiranje sa balansno odgovornom stranom;
 • Izdavanje potvrde za kapacitet kojom se reguliše pravo na pogodnosti prilikom priključenja;
 • Izdavanje potvrde za energiju potrebne za ostvarenje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili prava na premiju;
 • Izradu godišnjeg bilansa proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji;
 • Određivanje učešća električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji po pojedinim snabdjevačima krajnjih kupaca i samostalnim kvalifikovanim kupcima;
 • Izradu i ažuriranje mjesečnih planova rada proizvođača električne energije koji ostvaruju pravo na podsticaj;
 • Izradu zbirnih dnevnih planova rada proizvođača koji ostvaruje pravo na obavezan otkup;
 • Obračun i naplatu naknade za obnovljive izvore od snabdjevača i kvalifikovanih kupaca;
 • Obračun i isplatu po ugovorima o obaveznom otkupu;
 • Obračun i isplatu po ugovorima o ostvarivanju prava na premiju.

Direkcija za poslove OSP-a je obavezana da:

 • Vodi evidenciju o ukupnim količinama proizvedene električne energije i instalisanim kapacitetima proizvodnih postrojenja koja ostvaruju prava u sistemu podsticanja;
 • Vodi evidenciju o planiranoj proizvodnji električne energije i kapacitetima proizvodnih postrojenja koja su stekla preliminarno pravo na podsticaj;
 • Vodi evidenciju o proizvođačima električne energije koji se nalaze na listi čekanja za ostvarenje prava na podsticaj;
 • Na zahtjev proizvođača koji je pribavio rješenje Regulatorne komisije o pravu na podsticaj zaključi ugovor o obaveznom otkupu po garantovanoj otkupnoj cijeni, ugovor o obaveznom otkupu po referentnoj cijeni, ugovor o premiji za proizvođače koji električnu energiju prodaju na tržištu ili koriste za vlastite potrebe ili predugovor o preliminarnom pravu na podsticaj;
 • Analizira ostvarenje planirane proizvodnje električne energije za koje se ostvaruje pravo na podsticaj;
 • Dostavi Balansno odgovornoj strani godišnji bilans proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji;
 • Dostavi Balansno odgovornoj strani ažuriran mjesečni plan rada proizvođača električne energije koji ostvaruju pravo na obavezan otkup;
 • Dostavi Balansno odgovornoj strani dnevni plan rada proizvođača električne energije koji ostvaruju pravo na obavezan otkup;
 • Na vlastitoj internet stranici objavi podatke o planiranim, ostvarenim i slobodnim kapacitetima i količinama električne energije u sistemu podsticanja;
 • Na vlastitoj internet stranici objavi obrasce tipskih ugovora i obrasce zahtjeva za izdavanje tipskih ugovora, potvrde za kapacitet i potvrde za energiju;
 • Izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za energetiku i Regulatornoj komisiji mjesečni i kumulativni izvještaj o iznosu obračunate naknade po pojedinim snabdjevačima i kvalifikovanim kupcima, te iznosu obračunate premije po pojedinim proizvođačima.