Дирекције матичног предузећа

Дирекција за
инвестиције
Директор – Горан Нинковић
Дирекција PIU (Project Implementation Unit)
Директор - Радован Грдинић
Дирекција за
развој
Директор – Милан Ковач
Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС
Директор - Кораљка Ковачевић Марков