Дирекције матичног предузећа

Дирекција за
управљање производњом
Директор – Петар Милошевић дипл.ел.инж
Дирекција за производњу електричне енергије
Директор – Боривоје Вујичић
Дирекција за
инвестиције
Директор – Горан Нинковић
Дирекција PIU (Project Implementation Unit)
Директор - Радован Грдинић
Дирекција за
развој
Директор – Милан Ковач