Дирекције матичног предузећа

Дирекција за
управљање производњом
Директор – Петар Милошевић дипл.ел.инж
Дирекција за дистрибуцију електричне енергије
Директор – Мр Далибор Муратовић
Дирекција за
инвестиције
Директор – Др Жељко Ратковић
Дирекција PIU (Project Implementation Unit)
Директор - Радован Грдинић
Дирекција за
развој
Директор – Др Зоран Вуковић
Дирекција за
опште послове
Директор - Здравко Бутулија