Odbor za reviziju

Odbor za reviziju holdinga

  1. Zoran Božić, predsjednik
  2. Mile Balotić, zamjenik predsjednika
  3. Radomir Tabaković, član
  4. Jela Rikalo, član
  5. Dragana Pejić, član