Odbor za reviziju

Odbor za reviziju holdinga

  1. Zoran Božić, predsjednik Odbora za reviziju
  2. Radomir Tabaković, član
  3. Mile Balotić, član
  4. Jela Rikalo, član
  5. Dragana Pejić, član