Direkcija za
upravljanje proizvodnjom

Direkcija za upravlјanje proizvodnjom nadležna je za obavlјanje slijedećih poslova:

  • praćenje, analiziranje, planiranje i koordinacija proizvodnih kapaciteta;
  • poslovi operativnog upravlјanja elektroenergetskim sistemom;
  • energetsko planiranje;
  • trgovina električnom energijom;
  • energetski obračun;
  • poslovi telekomunikacionog sistema.

Direkcija za upravlјanje proizvodnjom je organizovana kroz rad slijedećih službi:

  • Služba za operativno upravlјanje EES
  • Služba za planiranje proizvodnje
  • Služba za energetski obračun i statistiku
  • Služba za teleinformacioni sistem