Direkcija za ekonomske,finansijske i komercijalne poslove

Direkcija za ekonomsko, finansijske i komercijalne poslove je nadležna Izvršnom direktoru za ekonomsko-finansijske poslove.
Direkcije obavlјa poslove iz oblasti finansija, računovodstva, plana i analize i komercijale.
Poslovi su kontinuirani iz navedenih nadležnosti, a po potrebi se obavlјaju i poslovi pružanja podataka nadležnim poreskim organima, eksternom revizoru, Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS i po potrebi drugim nadležnim institucijama.
Direkcija izrađuje obavlјa poslove i radne zadatke u skladu sa važećim zakonskim propisima RS i BiH , MRS i MSFI.

U sklopu Direkcije za ekonomsko, finansijske i komercijalne poslčove formirane su službe:

1. Finansijska služba;
2. Računovodstvena služba;
3. Služba za plan i analizu;
4. Služba za komercijalne poslove.