Organizaciona šema

Mješoviti Holding „Elektroprivreda“ Republike Srpske akcionarsko društvo Trebinje organizovan je shodno Odluci Vlade Republike Srpske broj 02/I-020-60/06 od 30.12.2005. godine, u skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o javnim preduzećima.

Uprava MH ERS, sa menadžmentom kompanije locirana je u Trebinju i posjeduje sopstvene direkcije.

MH ERS u svom sastavu ima pet preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije i to:

  • ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
  • ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
  • ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
  • ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko
  • ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

MH ERS u svom sastavu ima i pet preduzeća za distribuciju električne energije i to:

  • ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka
  • ZP Elektro Doboj a.d. Doboj
  • ZP Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina
  • ZP Elektrodistribucija Pale a.d. Pale
  • ZP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje