Sindikalna organizacija

Poštovane kolegice i kolege

Sindikalni odbor Matičnog preduzeća ERS je zbog brže i tačnije informisanosti svih radnika, a u cilju povećanja transparentnosti rada i što bolje komunikacije sa članovima Sindikalne organizacije donio odluku da postavi svoj sajt.

Naime, na postojećoj „web-strani“ preduzeća tj. na postojećoj adresi www.ers.ba otvoren je zaseban prostor sa stranicama gdje će se objavljivati svi relevantni dokumenti, aktivnosti i aktuelnosti koje se odnose na rad Sindikata.

Na ovaj način će se ostvariti kvalitetnija komunikacija i razmjena informacija sa svim zaposlenima kao i sa drugim Sindikalnim organizacijama. Svi radnici, članovi Sindikalne organizacije mogu preuzimati dokumenta koja su im potrebna, a u rubrici Kontakti mogu postavljati pitanja Sindikalnom odboru.