Istorijat

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) osnovana je kao Javno preduzeće 2. juna 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.

Elektroprivreda Republike Srpske je preduzeće sa visokim učešćem državnog kapitala, i bilo je potrebno da se organizaciono modernizuje i uredi na način kako su ovom domenu uređena preduzeća razvijenih zemalja tržišne privrede, tj. da se obezbijedi da preduzeće poveća svoju efikasnost i konkurentnost u poslovanju, a time i rejting na tržištu kapitala.

Vlada Republike Srpske je shodno odluci broj 02/I-020-60/06 od 30.12.2005. godine, u skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o javnim preduzećima, organizovala Elektroprivredu Republike Srpske kao Mješoviti Holding „Elektroprivreda“ Republike Srpske akcionarsko društvo Trebinje.

MH Elektroprivredu RS čine 11 zavisnih preduzeća i matično preduzeće koje permanentno kontroliše, odnosno prati i ocjenjuje uspješnost poslovanja svih zavisnih preduzeća. MH ERS u svom sastavu ima pet preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije. MH ERS u svom sastavu ima i pet preduzeća za distribuciju električne energije. Takođe, u sastavu MH ERS je i ZP Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. koji se bavi istraživanjem, ispitivanjem i razvojem elektroenergetske opreme.

Struktura kapitala kod Zavisnih preduzeća MH ERS je: 65% učešće Matičnog preduzeća, 20% vaučeri, 10% PIO i 5% restitucija. Struktura kapitala kod IRCE je: 14% državni kapital, 51% učešće Matičnog preduzeća, 20% vaučeri, 10% PIO i 5% restitucija. Struktura kapitala kod Matičnog preduzeća MH ERS je 100% vlasništvo države.

MH Elektroprivreda RS se bavi djelatnošću proizvodnje električne energije i eksploatacijom sirovina koje su potrebne u proizvodnji električne energije, distribucijom i prodajom električne energije, upravljanjem elektroenergetskim sistemom Republike Srpske, rukovođenjem projektima i implementacijom projekata u energetskom sektoru u Republici Srpskoj itd.

Električna energija se proizvodi iz hidro i termo (ugalj) izvora. Ukupna instalisana snaga proizvodnih objekata u ERS iznosi 1348 MW. Prosječna godišnja proizvodnja električne energije iz postojećih proizvodnih objekata iznosi oko 5000 GWh. Hidroelektrane i termoelektrane ostvaruju približno jednaku godišnju proizvodnju električne energije.

Proizvodnja električne energije u periodu (1996.-2007.godine), odnosno u proteklih jedanaest godina, bila je u intervalu od 3956 GWh kolika je bila 1996. godine do, 5413 GWh kolika je bila 2006. godine.

Površina Republike Srpske iznosi 25 053 km2 i u Republici Srpskoj živi preko 1,5 miliona stanovnika. Potrošnja električne energije u Republici Srpskoj, u proteklom periodu, bila je u intervalu od 2392 GWh kolika je bila 1996. godine do, 3275 GWh kolika je bila 2005. godine.

MH Elektroprivreda Republike Srpske je značajan izvoznik električne energije na regionalnom tržištu, tako da je izvoz električne energije u proteklom periodu, bio u intervalu od 1008 GWh koliko je bilo 2002. godine do 1972 GWh koliko je bilo 2006. godine.

Ukupna instalisana snaga

MH ERS raspolaže sa 1300 MW instalisane snage.

Godišnja proizvodnja

Srednja godišnja proizvodnja MH ERS iznosi 5000 GWh.

Izvoz električne energije

MH ERS 25% svoje godišnje proizvodnje električne energije izveze u zemlјe u regionu.

Vlasništvo preduzeća

MH ERS je u 100% vlasništvu Republike Srpske i predstavlјa jedno o najznačajnijih preduzeća u Republici.