Misija i Vizija

Misija

  • MH Elektroprivreda Republike Srpske želi da kroz razvoj energetskog sektora ima važnu ulogu u razvoju Republike Srpske,
  • Cilј je da se sa kvalitetnim programima, koji su usaglašeni sa ekološkim standardima  i koji su atraktivni na tržištu, omogući dobit za potrošača, društvo i kompaniju.

Ova misija se ostvaruje prvenstveno kroz slјedeće:

–          Proizvodnju i plasiranje  električne energije po međunarodnim propisima,

–          Posjedovanje vlastititih kadrova za rukovođenje poslovima, zajedno sa odgovarajućom infrastrukturom,

–          Kvalitetno upravlјanjem sistemom uvođenjem međunarodnih standarda,

–          Stabilan elektroenergetski sistem i povećanje učešća na regionalnom tržištu električne energije,

–          Ostvarenjem dobiti i za potrošača i za kompaniju putem pažlјivo odabranih investicija koje su u skladu sa ekološkim standardima.

Vizija

  • MH “ERS” vidi svoju budućnost tako da svojim poslovnim potezima obezbijedi stabilnost i razvoj sistema, kroz integrisanje u energetski sistem Evrope,
  • Razvojni programi MH “ERS” će se u budućnosti odvijati nezavisno ili zajedno sa svojim partnerima,
  • MH “ERS” vjeruje da će putem optimalnog iskorišćenja energetskih izvora i pouzdanog rada sistema ostati glavni trgovac i snabdjevač električnom energijom u Republici Srpskoj i da će povećati sopstveno učešće na regionalnom energetskom tržištu.