Misija i Vizija

Misija

Vrijeme je izazova kojima je MH  „Elektroprivreda Republike Srpske“ spremna odgovriti.

Osnovni je zadatak očuvati potpunu energetsku nezavisnost Republike Srpske.

Preduslov  energetske nezavisnosti jeste stabilan elektroenergetski sistem.

Stabilnost elektroenergetskog sistema garntovana je  efikasnošću proizvodnih postrojenja visoke pogonske pouzdanosti.

Visoku pogonsku pouzdanost garantuju investiranja u tehničko –tehnološka unapređenja postrojenja u pogonu, ali i izgradnja novih proizvodnih kapaciteta sa fokusom na proizvodnju iz obnovlјivih izvora električne energije.

Nametnuti se kao lider, pružanjem kvalitetne usluge prodaje na veleprodajnom   i snabdijevanja krajnjih kupaca pod tržišnim uslovima na maloprodajnom tržištu, još jedan je od izazova kojem MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ može odogovoriti.

MH „Elektroprivreda Republike Srpske“,  funkcionalno i organizaciono uređena u skladu sa obavezujućim zatjevima  Direktiva EU i uspostavlјenim zakonodavno-pravnim okvirom, najčvršći je stub privrednog razvoja Republike Srpske, čije je uspješno poslovanje na zadovolјstvo svih korisnika usluga, zaposlenih u kompaniji i svih zainteresovanih strana.

Vizija

Ljudi i znanje najznačajniji su resurs koji Misiju čini ostvarivom.

Snažan investicioni zamah, uz znalački odabir projekata i pažlјiv, dobro odmjeren odabir partnera, siguran su put do značajnijeg učešća na regionalnom elektro energetskom tržištu.

Reorganizacijom unaprijeđeno obavlјanje djelatnosti distribucije i snabdijevanja električnom energijom, uz interakciju sa korisnicima usluga/krajnjim kupcima u funkciji ispunjenja njihovih očekivanja,  garancija su uspješnog poslovanja.

Društveno odgovornim ponašanjem, uz maksimalno dopušten nivo socijalne osjetlјivosti i brige za energetski ugroženog kupca, MH „Elektroprivreda Republike Srpske“  će značajnije od svih drugih uticati na kvalitet života svakog građanina u Republici Srpskoj.