Nadzorni odbor ERS

Nadzorni odbor holdinga

  1. Branko Čolić, predsjednik
  2. Snježana Rajilić, član
  3. Tibor Jovičić, član
  4. Branislav Novaković, član