Nadzorni odbor ERS

Nadzorni odbor holdinga

  1. Slavica Injac, predsjednik
  2. Nebojša Rikalo, zamjenik predsjednika
  3. Tibor Jovičić, član
  4. Branislav Novaković, član
  5. Milimir Guzina, član