Direkcija za tržišno snabdijevanje električnom energijom

U skladu sa Dozvolom za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom, MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, kao Snabdjevač, ima pravo da slobodno ugovara uslove snabdijevanja sa krajnjim kupcima po tržišnim principima.

Tržišnom snabdijevanju električnom energijom pripadaju krajnji kupci na naponskim nivoima 110, 35 i 10 kV, kao i kupci sa godišnjom potrošnjom većom od 35.000 kWh po mjernom mjestu iz kategorija 0,4 kV naponskog nivoa.

Kontakti

Grupa tržišnog snabdijevanja Direkcije za tržišno snabdijevanje električnom energijom
Službe u Direkciji za tržišno snabdijevanje električnom energijom

Služba za predviđanje i istraživanje tržišta, određivanje cijena i tarifa

Služba za prodaju komercijalnim kupcima, odnose s kupcima i marketing

Služba upravlјanja obračunom i naplatom potraživanja

Dokumenti

Vijesti iz ove kategorije