Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом

У складу са Дозволом за трговину и снабдијевање електричном енергијом, МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, као Снабдјевач, има право да слободно уговара услове снабдијевања са крајњим купцима по тржишним принципима.

Тржишном снабдијевању електричном енергијом припадају крајњи купци на напонским нивоима 110, 35 и 10 kV, као и купци са годишњом потрошњом већом од 35.000 kWh по мјерном мјесту из категорија 0,4 kV напонског нивоа.

Мали индустријски и комерцијални купци на напонском нивоу 0,4 kV, са годишњом потрошњом по мјерном мјесту мањом од 35.000 kWh, имају право да се снабдијевају у систему јавне услуге, односно могу по свом избору закључити уговор о снабдијевању са јавним или са тржишним снабдјевачем.

 

Контакти

Група тржишног снабдијевања Дирекције за тржишно снабдијевање електричном енергијом

Информације о услугама и рекламација рачуна

Службе у Дирекцији за тржишно снабдијевање електричном енергијом

Служба за предвиђање и истраживање тржишта, одређивање цијена и тарифа

Служба за продају комерцијалним купцима, односе с купцима и маркетинг

Служба управљања обрачуном и наплатом потраживања

Документи