Дирекција за снабдијевање електричном енергијом

Тел: +387 59 277 103

Факс: +387 59 277 193

Служба за предвиђање и истраживање тржишта, одређивање цијена и тарифа: +387 59 277 172
Служба за продају комерцијалним купцима, односе с купцима и маркетинг: +387 51 343 916
Служба управљања обрачуном и наплатом потраживања +387 59 277 150

Документи

Вијести из ове категорије