Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом

У складу са Дозволом за трговину и снабдијевање електричном енергијом, МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, као Снабдјевач, има право да слободно уговара услове снабдијевања са крајњим купцима по тржишним принципима.

Тржишном снабдијевању електричном енергијом припадају крајњи купци на напонским нивоима 110, 35 и 10 kV, као и купци са годишњом потрошњом већом од 35.000 kWh по мјерном мјесту из категорија 0,4 kV напонског нивоа.

Контакти

Група тржишног снабдијевања Дирекције за тржишно снабдијевање електричном енергијом

Информације о услугама и рекламација рачуна

Бања Лука

Бијељина

Службе у Дирекцији за тржишно снабдијевање електричном енергијом

Служба за предвиђање и истраживање тржишта, одређивање цијена и тарифа

Служба за продају комерцијалним купцима, односе с купцима и маркетинг

Служба управљања обрачуном и наплатом потраживања

Документи