Дирекција за
управљање производњом

Дирекција за управљање производњом надлежна је за обављање слиједећих послова:

  • праћење, анализирање, планирање и координација производних капацитета;
  • послови оперативног управљања електроенергетским системом;
  • енергетско планирање;
  • трговина електричном енергијом;
  • енергетски обрачун;
  • послови телекомуникационог система.

Дирекција за управљање производњом је организована кроз рад слиједећих служби:

  • Служба за оперативно управљање ЕЕС
  • Служба за планирање производње
  • Служба за енергетски обрачун и статистику
  • Служба за телеинформациони систем