Управа предузећа

Мр Лука Петровић
в.д. Генералног директора МХ ЕРС

Телефон: (+387 59) 277 101
Телефон: (+387 51) 343 900
Факс: (+387 59) 277 120
Факс: (+387 51) 340 940

Мр Иван Копривица
в.д. Извршни директор за техничке послове

Телефон: (+387 59) 277 257
Факс: (+387 59) 277 217

Mр Борислав Грубач
в.д. Извршни директор за организационо правне послове

Телефон: (+387 59) 277 104
Факс: (+387 59) 277 194

Мр Јовица Влатковић
в.д. Извршни директор за развој и инвестиције

Телефон: (+387 59) 277 107
Факс: (+387 59) 277 137

Др Зоран Вуковић
в.д. Извршни директор за снабдијевањe

Телефон: (+387 59) 277 102
Факс: (+387 59) 277 170