Одбор за ревизију

Одбор за ревизију холдинга

  1. Зоран Божић, предсједник Одбора за ревизију
  2. Радомир Табаковић, члан
  3. Миле Балотић, члан
  4. Јела Рикало, члан
  5. Драгана Пејић, члан