Мисија и Визија

Мисија

Вријеме је изазова којима је МХ  „Електропривреда Републике Српске“ спремна одговрити.

Основни је задатак очувати потпуну енергетску независност Републике Српске.

Предуслов  енергетске независности јесте стабилан електроенергетски систем.

Стабилност електроенергетског система гарнтована је  ефикасношћу производних постројења високе погонске поузданости.

Високу погонску поузданост гарантују инвестирања у техничко –технолошка унапређења постројења у погону, али и изградња нових производних капацитета са фокусом на производњу из обновљивих извора електричне енергије.

Наметнути се као лидер, пружањем квалитетне услуге продаје на велепродајном   и снабдијевања крајњих купаца под тржишним условима на малопродајном тржишту, још један је од изазова којем МХ „Електропривреда Републике Српске“ може одоговорити.

МХ „Електропривреда Републике Српске“,  функционално и организационо уређена у складу са обавезујућим затјевима  Директива ЕУ и успостављеним законодавно-правним оквиром, најчвршћи је стуб привредног развоја Републике Српске, чије је успјешно пословање на задовољство свих корисника услуга, запослених у компанији и свих заинтересованих страна.

Визија

Људи и знање најзначајнији су ресурс који Мисију чини остваривом.

Снажан инвестициони замах, уз зналачки одабир пројеката и пажљив, добро одмјерен одабир партнера, сигуран су пут до значајнијег учешћа на регионалном електро енергетском тржишту.

Реорганизацијом унапријеђено обављање дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, уз интеракцију са корисницима услуга/крајњим купцима у функцији испуњења њихових очекивања,  гаранција су успјешног пословања.

Друштвено одговорним понашањем, уз максимално допуштен ниво социјалне осјетљивости и бриге за енергетски угроженог купца, МХ „Електропривреда Републике Српске“  ће значајније од свих других утицати на квалитет живота сваког грађанина у Републици Српској.