Мисија и Визија

Мисија

 МХ Електропривреда Републике Српске жели да кроз развој енергетског сектора има важну улогу у развоју Републике Српске,

  • Циљ је да се са квалитетним програмима, који су усаглашени са еколошким стандардима  и који су атрактивни на тржишту, омогући добит за потрошача, друштво и компанију.

Ова мисија се остварује првенствено кроз сљедеће:

–          Производњу и пласирање  електричне енергије по међународним прописима,

–          Посједовање властититих кадрова за руковођење пословима, заједно са одговарајућом инфраструктуром,

–          Квалитетно управљањем системом увођењем међународних стандарда,

–          Стабилан електроенергетски систем и повећање учешћа на регионалном тржишту електричне енергије,

–          Остварењем добити и за потрошача и за компанију путем пажљиво одабраних инвестиција које су у складу са еколошким стандардима.

    

Визија

  • МХ “ЕРС” види своју будућност тако да својим пословним потезима обезбиједи стабилност и развој система, кроз интегрисање у енергетски систем Европе,
  • Развојни програми МХ “ЕРС” ће се у будућности одвијати независно или заједно са својим партнерима,
  • МХ “ЕРС” вјерује да ће путем оптималног искоришћења енергетских извора и поузданог рада система остати главни трговац и снабдјевач електричном енергијом у Републици Српској и да ће повећати сопствено учешће на регионалном енергетском тржишту.