Дирекција за организационо правне послове

Дирекција за организационо правне послове је у надлежности Извршног директора за организационо правне послове.

Дирекције обавља правне послове, послове корпоративног управљања те кадровске послове.

Послови из надлежноси Дирекције се одрађују у континуитету, а по потреби се обављају и послови пружања подршке другм Дирекцијама унутар Матичног предузећа.

Приликом обављања послова и радних задатака сви послови у Дирекцији обављају се у складу са важећим законским и подзаконским актима, те општим актима МХ ЕРС-а.

У  склопу Дирекције за организационо правне послове систематизоване су службе:

  1. Правна служба;
  2. Служба за корпоративно управљање;
  3. Кадровска служба;