Дирекција за
опште послове

Дирекција за опште послове послује у оквиру организационо-правног и општег сектора МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, те је непосредно одговорна Извршном директору за организационо – правне и опште послове.

Њен рад је организован у три службе, и то:

  • Служба протокола, архиве и информисања – обухвата послове канцеларијског пословања, протокола, копирнице, архиве и информисања,
  • Служба за послове друштвеног стандарда и одржавања просторија – обухвата пословање ресторана друштвене исхране и послове одржавања чистоће просторија,
  • Служба саобраћаја, обезбјеђења, заштите и техничког одржавања зграде – обухвата послове саобраћаја, послове обезбјеђења и видео надзора, противпожарне заштите и заштите на раду и послове техничког одржавања управне зграде.