Дирекција за економско-финансијске послове

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Дирекција за економско-финансијске послове је у надлежности Извршног директора за економско-финансијске пословe.
Дирекција обавља послове из области финансија, рачуноводства, плана и анализе, обрачуна пореза и финансијског извјештавања.
Послови из наведених области су континуирани. По потреби се обављају послови доставе података надлежним пореским органима, независном ревизору, Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске, као и другим надлежним институцијама.
Дирекција обавља послове и радне задатке у складу са важећим законским прописима Републике Српске и БиХ , Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања.

У оквиру Дирекције за економско-финансијске послове функционишу сљедеће службе:

  • Финансијска служба;
  • Рачуноводствена служба;
  • Служба за план и анализу;
  • Служба за економске послове јавног снабдијевања;
  • Служба за порезе;
  • Служба за финансијско извјештавање.