Дирекција за економске, финансијске и комерцијалне послове

Дирекција за економско, финансијске и комерцијалне послове је надлежна Извршном директору за економско-финансијске пословe.
Дирекције обавља послове из области финансија, рачуноводства, плана и анализе и комерцијале.
Послови су континуирани из наведених надлежности, а по потреби се обављају и послови пружања података надлежним пореским органима, екстерном ревизору, Главној служби за ревизију јавног сектора РС и по потреби другим надлежним институцијама.
Дирекција израђује обавља послове и радне задатке у складу са важећим законским прописима РС и БиХ , МРС и МСФИ.

У склопу Дирекције за економско, финансијске и комерцијалне послчове формиране су службе:

1. Финансијска служба;
2. Рачуноводствена служба;
3. Служба за план и анализу;
4. Служба за комерцијалне послове.