Дирекција за
јавне набавке

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Послови које обавља Дирекција за јавне набавке груписани су у неколико цјелина:

-Израда приједлога плана јавних набавки МХ ЕРС матично предузеће а.д. Требиње, а све на основу достављених захтјева надлежних дирекција;

-Учествовање у креирању и предлагању интерних нормативних аката који регулишу послове  јавних набавки;

-Спровођење поступака јавних набавки на основу поднијетих захтјева организационих јединица;

-Израда аката везаних за поступке јавних набавки;

-Израда уговора везаних за поступке јавних набавки;

-Контрола улазне документације и праћење реализације уговора;

-Извјештавање о спроведеним поступцима јавних набавки;

Дирекција за јавне набавке састоји се из три службе:

-Служба набавки

-Служба набавки за потребе јавног и тржишног снабдијевања и ОСП-а

-Служба за контролу улазне документације