Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској

Јавно снабдијевање у бројкама

3Службе
45Услужни центри
546342Број купаца
56%Учешће у снабдијевању крајњих купаца у Републици Српској
2100GWhПланирана годишња продаја електричне енергије

Активни Уговори о потпуном снабдијевању

Регија Семберија-Мајевица-Бирач: 115 720 уговора
Добојска регија: 100 251 уговора
Регија Источна Херцеговина: 33 242 уговора
Регија Крајина: 267 171 уговора
Сарајевско-Романијска регија: 68 263 уговора
Укупно активних Уговора о потпуном снабдијевању: 584 647 уговора

Бесплатна Инфо линија

Шта је Јавно cнабдијевање

С циљем пружања универзалне услуге снабдијевања електричном енергијом , Влада Републике Српске одредила  је Мјешовити холдинг „Електропривреду Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње  за јавног снабдјевача   на период до пет година , чиме је снабдијевање електричном енергијом за све купце од 01.04.2021. године преузела Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској .

Домаћинства и  мали индустријски купци на напонском нивоу 0,4 kV, са годишњом потрошњом по мјерном мјесту мањом од 35.000 kWh, имају право да се снабдијевају у систему јавне услуге електричном енергијом стандардног квалитета по економски оправданим, лако и јасно упоредивим и транспарентним цијенама. Уговор о снабдијевању између јавног снабдјевача и крајњег купца  је уговор о потпуном снабдијевању.

Постављамо стандарде  у оквиру наше дјелатности, а за све кориснике наше услуге смо симбол сигурности, повјерења и поузданости.

 

                                                                                                                                              Ваша  Електропривреда

Организациона шема

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској организована је на следећи начин:

 1. Директор дирекције за јавно снабдијевање – непосредно одговоран извршном директору за јавно снабдијевање,
 2. Главни инжењер за јавно снабдијевање електричном енергијом,
 3. Стручни сарадник за административно техничке послове,
 4. Служба за тарифирање , развој, планирање и контролу са сједиштем у Требињу,
 5. Служба за обрачун и наплату са сједиштем у Добоју,
 6. Служба за односе са купцима са сједиштем у Бијељини.

Законска регулатива
 1. Закон о електричној енергији
 2. Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом
 3. Одлуке Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (РЕРС)

Изглед и опис рачуна

Рачун за електричну енергију се састоји од више ставки чија објашњења можете пронаћи у наставку. Значење појединих ставки на рачуну:

 

 1. назив и адреса крајњег купца
 2. идентификациони број мјерног мјеста
 3. рок плаћања рачуна
 4. референтни уговор између купца и снабдјевача
 5. датум очитања и датум претходног очитања
 6. регистроване вриједности мјерних уређаја и измјерене количине на основу којих се врши обрачун
 7. тарифни елементи по којима се мјери и обрачунава вриједност испоручене електричне енергије
 8. укупна цијена испоручене електричне енергије у обрачунском периоду
 9. јединична цијена тарифних елемената које се примјењују за обрачунски период
 10. јединична цијена накнаде за обновљиве изворе електричне енергије
 11. контакт подаци снабдијевача и телефонски број пријаве квара
 12. порез на додатну вриједност (ПДВ)
 13. укупан износ за испоручену електричну енергију у обрачунском периоду (КМ без ПДВ)

 1. износ рачуна са ПДВ-ом
 2. висина каматне стопе одређене законом и обрачуната камата у складу са прописима, за случај да крајњи   купац касни са плаћањем доспјелих обавеза за  преузету електричну енергију
 3. укупан износ рачуна
 4. салдо купца на почетку обрачунског периода
 5. корекција рачуна
 6. закључни салдо дуга купца на дан издавања рачуна
 7. могућност и рок за приговор на рачун
 8. графички приказ мјесечне потрошње електричне енергије за последњих 12 мјесеци
 9. идентификациони број купца
 10. рачуни банака путем којих се врши уплата рачуна за електричну енергију
 11. укупан износ дуга за утрошену електричну енергију
 12. идентификациони број за раскњижавање уплата, промјенљив је и важи за обрачунски период на који се односи рачун (обавезно навести приликом плаћања)

Електронски рачун (е-Рачун)

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској пружа могућност примања рачуна за електричну енергију електронским путем. Електронски рачун је идентичан папирном рачуну који се испоручује на кућну адресу и услуга је потпуно бесплатна.

Предности електронске доставе рачуна су вишеструке:

 • Бржа и сигурнија достава
 • Рачун се доставља одмах након завршеног обрачуна
 • Минимизира се ризик ризик губљења рачуна или да рачун ,из било које разлога, не буде испоручен

Пријава на услугу е-рачун може се извршити на сљедеће начине:

 • преузимањем Захтјева на wеб страници, њеним попуњавањем, потписивањем и слањем путем контакт форме са одабиром врсте поруке “Јавно снабдијевање”
 • доласком у најближи шалтер Јавног снабдијевања , гдје ће купац потписати Захтјев за измјену адресе/начина доставе рачуна .

Достава рачуна за електричну енергију путем е-маила почиње од првог наредног обрачунског периода од дана подношења захтјева.

Активирањем електронског рачуна и смањеном потрошњом папира, сви заједно доприносимо очувању животне средине и помажемо развоју глобалне еколошке свијести.

Како платити рачун

Ваш рачун за електричну енергију можете измирити на више начина:

 • на шалтерима банака писак банака и рачуна путем којих  можете извршити уплату  за утрошену електричну енергију можете наћи на дну странице),
 • путем електронског банкарства,
 •  као и на шалтерима  „Поште Српске“.

Приликом уплате потребно је навести податке са рачуна ( обавезно навести шифру купца и  позив на број).

Трајни налог

Трајни налог можете користити за измиривање мјесечних задужења за електричну енергију. Плаћањем трајним налогом штедите своје вријеме, избјегавате чекање у редовима и банци препуштате да брине о вашим мјесечним обавезама.

Цијене

Цијене по којим  „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње – Дирекција за јавно снабдијевање продаје електричну енергију крајњим купцима  су регулисане. Формиране су на основу Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку  , а сагласност на њихову примену даје Регулаторна комисија  за енергетику Републике Српске.

У наставку можете остварити увид у цјеновник који се примењује од 01.01.2023. године

Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској (од 01.01.2023.) (пдф)

Приговори

Приговор на рачун за утрошену електричну енергију  можете поднијети електронски, путем контакт форме одабиром врсте поруке “Приговори”,  дописом или лично на шалтеру Дирекција за јавно снабдијевање .

Уколико желите да поднесте приговор потребно је да попуните одговарајући образац који можете преузети са нашег wеб портала или на  шалтеру Јавног снабдијевања, гдје је исти потребно предати.

Радници на  Услужном центру ће извршити неопходне контроле и благовремено вас обавијестити у писаној форми.

Како платити рачун

Ваш рачун за електричну енергију можете измирити на више начина:

 • на шалтерима банака писак банака и рачуна путем којих  можете извршити уплату  за утрошену електричну енергију можете наћи на дну странице),
 • путем електронског банкарства,
 •  као и на шалтерима  „Поште Српске“.

Приликом уплате потребно је навести податке са рачуна ( обавезно навести шифру купца и  позив на број).

Трајни налог

Трајни налог можете користити за измиривање мјесечних задужења за електричну енергију. Плаћањем трајним налогом штедите своје вријеме, избјегавате чекање у редовима и банци препуштате да брине о вашим мјесечним обавезама.

Електронски рачун (е-Рачун)

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској пружа могућност примања рачуна за електричну енергију електронским путем. Електронски рачун је идентичан папирном рачуну који се испоручује на кућну адресу и услуга је потпуно бесплатна.

Предности електронске доставе рачуна су вишеструке:

 • Бржа и сигурнија достава
 • Рачун се доставља одмах након завршеног обрачуна
 • Минимизира се ризик ризик губљења рачуна или да рачун ,из било које разлога, не буде испоручен

Пријава на услугу е-рачун може се извршити на сљедеће начине:

 • преузимањем Захтјева на wеб страници, њеним попуњавањем, потписивањем и слањем путем контакт форме са одабиром врсте поруке “Јавно снабдијевање”
 • доласком у најближи шалтер Јавног снабдијевања , гдје ће купац потписати Захтјев за измјену адресе/начина доставе рачуна .

Достава рачуна за електричну енергију путем е-маила почиње од првог наредног обрачунског периода од дана подношења захтјева.

Активирањем електронског рачуна и смањеном потрошњом папира, сви заједно доприносимо очувању животне средине и помажемо развоју глобалне еколошке свијести.

На интерактивној мапи Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској , кликом на одговарајући град, можете добити информације о контактима шалтера Јавног  снабдијевања.

Регија Источна Херцеговина

 • Требиње, Трг Јована Рашковића бр.6
 • Билећа, Пека Павловића бб.
 • Гацко, Солунских Добровољаца бр.8
 • Невесиње, Светосавса бр.2
 • Љубиње, Николе Тесле бб.

Сарајевско-Романијска регија

 • Пале, Трифка Грабежа бр.123
 • Фоча, Дринска бр.6
 • Соколац, Цара Лазара бр.74
 • Вишеград, Војводе Степе бб
 • И.Н.Сарајево, Драже Михајловића бб.
 • Трново, Трновског батаљона бр.109
 • Рогатица, Српске слоге бр.16
 • Чајниче, Ул. Ђенерала Драже Михајловића,бб.
 • Рудо, Ул. 12 Јули бр. 13.
 • Калиновик, Ул. Лучка бр.1.
 • Ново Горажде , Божидара Горажданина бр. 128

Добојска регија

 • Добој, Николе Пашића бб
 • Модрича, Проте Матије Ненадовића бр.1
 • Теслић, Бранка Маркочевића бб.
 • Шамац, Посавско-Требавског партизанског одреда бр.13
 • Брод, Јована Дучића бр.2
 • Дервента, Жељезничка бб.

Регија Семберија-Мајевица-Бирач

 • Бијељина, Мајевичка 97
 • Угљевик, Трг Ђенерала Драже Михајловића
 • Зворник, Светог Саве 37 Б (зграда 3-15)
 • Власеница, Светих апостола Петра и Павла бр . 6
 • Братунац, Братуначких бригада бб.
 • Милићи, Ул. 9. Јануар бб
 • Сребреница, Маршала Тита бб
 • Шековићи, Ул. Народног хероја Милоша Зекића бр. 12
 • Лопаре, Ул. Цара Душана бр. 1

Регија Крајина

 • Бања Лука, Булевар Живојина Мишића бр . 22
 • Приједор, Проте Матије Ненадовића бр. 28
 • Градишка, Гаврила Принципа бр. 1
 • Козарска Дубица, Меше Селимовића бр. 79
 • Нови Град, Бранка Ћопића бр. 22
 • Прњавор, Јована Дучића бр. 25
 • Мркоњић Град, Стевана Синђелића бр. 5
 • Лакташи, Немањина бр. Бб.
 • Србац, Врбаска бр. 26
 • Челинац, Војводе Мишића бр. 68
 • Шипово, Николе Тесле бр. 29а
 • Котор Варош, Јована Рашковића бб
 • Костајница, Петра Пеције бб
 • Кнежево, Рајка Дукића бб

Интерактивна мапа

Захтјеви

У  наставку можете  наћи типске  обрасце из категорије домаћинства и остала потрошња:

Захтјев за одјаву-пријаву – образац – ЕРС Ф03

Захтјев за репрограм дуга – образац – ЕРС Ф04

Захтјев за КОРЕКЦИЈУ ОБРАЧУНА – образац – ЕРС Ф07

Захтјев ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА – образац – ЕРС Ф11

Захтјев ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА – образац З-9

Захтјев за закључење уговора ДОМАЋИНСТВА – образац – ЕРС Ф 08

Захтјев за измјену адресе начина доставе рачуна – образац -ЕРС Ф02

Захтјев за измјену матичних адресних података – образац – ЕРС Ф 01

Захтјев за закључење уговора ОСТАЛА ПОТРОШЊА – образац – З-1 ТД

Захтјев за прекњижавање уплате ОСТАЛА ПОТРОШЊА – образац – З-3 ТД

Захтјев за прекњижавање уплате ДОМАЋИНСТВА – образац – З-4 ТД

Захтјев за ПРОМЈЕНУ ТАРИФНЕ ГРУПЕ – образац З-12

Захтјев за промјену снабдјевача Јавног снабдијевања

Захтјев за прекњижавање преплате ДОМАЋИНСТВА – образац – З-13 ТД

Приговори

У  наставку можете  наћи типске  обрасце из категорије домаћинства и остала потрошња:

ПРИГОВОР – образац – ЕРС Ф05

Call Центар

Позивом на број  0800 50 120, потрошачи  могу да добију информације  о рачуну и стању укупног дуговања, сваког  радног дана од 7 до 15 часова, као и информације о начину рекламирања рачуна. У директом разговору са оператером,  потрошачи се такође могу информисати о статусу поднијетог приговора, прокњиженим/непрокњиженим уплатама, актуелним маркетиншким кампањама и слично.

Служба Услужног центра на најбржи могући начин ће крајњим купцима пружити све неопходне информације и бити посредници у рјешавању проблема са осталим службама унутар Јавног снабдијевања.

Калкулатор потрошње

Помоћу калкулатора, купци из групе универзалног снабдијевања могу  израчунати износ мјесечног рачуна за електричну енергију.

Довољно је да изаберете тарифну групу купца и  унесете количину утрошене електричне енергије  за  мјесец за који желите да израчунате потрошњу електричне енергије .

Напомена: У калкулатор није укључен обрачун заједничке потрошње и камате.


 

Најчешће постављана питања

1. Зашто је неопходно да купци закључе Уговор о потпуном снабдијевању електричном енергијом?

Законом о електричној енергији ( члан 71. и 83. „Службени гласник РС“, бр. 68/20)  загарантована је могућност да сваки купац има право да слободно изабере снабдјевача од кога ће куповати електричну енергију. Крајњи купац и снабдјевач су дужни да закључе Уговор о снабдијевању, ради купопродаје (члан 78. Закона о електричној енергији и члан 50. Општих услова за снабдијевање и испоруку електричне енергије).

Уколико купац из категорије потрошње „Домаћинства“ или „Мали купац“, не изабере другог снабдјевача или остане без снабдјевача, има право на јавно снабдијевање, о чему закључује уговор са јавним снабдјевачем (члан 73. Закона о електричној енергији).

Из претходно наведеног, крајњи купац је обавезан да са јавним снабдјевачем закључи Уговор о потпуном снабдијевању, ради купопродаје електричне енергије.

Јавни снабдјевач нема право снабдијевати купце са којима нема закључен Уговор о снабдијевању.

2. Ко и гдје може да потпише Уговор о снабдијевању?

Уговор о снабдијевању може потписати власник мјерног мјеста или од њега овлашћено лице на шалтеру Услужног центра Дирекције за јавно снабдијевање. Уговор се може потписати у било ком Услужном центру Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској.

3. Шта је потребно од документације за потписивање Уговора о снабдијевању, уколико сви подаци о купцу и мјерном мјесту остају исти?

Да би се потписао Уговор о снабдијевању, потребно је да власник мјерног мјеста или од њега овлашћено лице дође на шалтер Услужног центра Дирекције за јавно снабдијевање са важећим идентификационим документом.

4. Како се врши пререгистрација крајњег купца електричне енергије на мјерном мјесту?

Пререгистрација крајњег купца електричне енергије на мјерном мјесту захтијева потписивање новог Уговора о снабдијевању у Услужном центру Дирекције за јавно снабдијевање.

Да би се извршила промјена назива купца у категорији потрошње „Домаћинства“ потребно је доставити сљедећу документацију:

 • Доказ о власништву над мјерним мјестом тј. један од сљедећих докумената: Купопродајни уговор, Уговор о замјени, Рјешење о насљеђивању, Уговор о поклону, Извод из земљишних књига (ЗК извадак), Посједовни лист, Извод из књиге уложених уговора (за етажне власнике тј. власнике станова у колективном становању), Рјешење о оставини, Извод из Матичне књиге умрлих, уз потписану изјаву о  преузимању обавеза на мјерном мјесту, пресуда суда којом је утврђено власништво, Рјешење о привременом коришћењу објекта издато од стране надлежног органа,
 • Број идентификационог документа (лична карта, пасош),
 • Потврду о измиреном дугу по задњем обрачуну.

Да би се извршила промјена назива купца у категорији „Остала потрошња“, потребно је доставити сљедећу документацију:

 • ЈИБ или ПИБ,
 • Уговор о закупу пословног простора или доказ о власништву,
 • Рјешење о раду,
 • Број идентификационог документа (лична карта, пасош) одговорног лица,
 • Потврду о измиреном дугу по задњем обрачуну,

Изјаву закуподавца и закупопримца о солидарном

5. Како се рачуни могу добити електронском поштом?

Захтјев за доставу рачуна путем електронске поште подноси се на  шалтеру Услужног центра или се доставља Кол-центру (Call centar) путем електронске поште на адресу   callcentarjs@ers.ba.

За доставу рачуна електронском поштом потребни су сљедећи подаци: име, презиме, адреса мјерног мјеста, шифра купца, EIC код и  мејл (mail) адреса. Уколико нисте власник мјерног мјеста, потребна је пуномоћ власника да се рачуни Вама достављају.

6. Како вршити плаћање из иностранства?

Директно плаћање из иностранства, за сада, није могуће.

Да би се извршило плаћање, можете:

 • Отворити рачун у некој од домаћих банака те плаћање извршити путем електронског банкарства или трајног налога
 • Дати овлашћење особи у Босни и Херцеговини да уплату изврши у Ваше име
 • Приликом боравка у Босни и Херцеговини можете извршити уплату већег износа (аванс) из којег ће се намиривати рачуни који доспијевају.

7.Како се исправно попуњава општа уплатница приликом плаћања рачуна за електричну енергију?

Приликом плаћања рачуна за утрошену електричну енергију путем опште уплатнице  важно је  да иста  буде правилно попуњена.

Ставке „шифрa купца“ и “позив на број”, које се налазе на рачунима за утрошену електричну енергију, су јако битне приликом плаћања рачуна.

Ако желите да вашом уплатом обухватите сва мјерна мјеста под једном шифром купца,у поље уплатнице означено као „сврха дознаке“ упишете „шифру купца“. Тиме ће ваша уплата бити правилно прокњижена на свим мјерним мјестима под наведеном шифром.

Уколико желите да уплатом буде обухваћено једно мјерно мјесто, неопходно је да у поље уплатнице означено као „сврха дознаке“ упишете „ позив на број“. На тај начин ће ваша уплата бити аутоматски и тачно евидентирана искључиво на мјерном мјесту за које је издат рачун са позивом на број.

8. Зашто су на рачуну за електричну енергију посебно исказане ставке: обрачунска снага, енергија, мрежарина, накнада за обновљиве изворе, накнада за услугу снабдијевања и ПДВ?

Сходно Закону о електричној енергији (члан 81.) обавеза снабдјевача је да на рачуну за електричну енергију посебно исказује сваку ставку која се измирује плаћањем рачуна. У складу са наведеним, на рачуну се посебно исказује колики дио уплате се односи на плаћање обрачунске снаге, енергије, мрежарине, накнаде за обновљиве изворе, накнаде за услугу снабдијевања и ПДВ. Када се израчуна збир свих ових ставки, добије се укупан износ рачуна.

9. Зашто се обрачунава камата?

Обавеза сваког купца је да редовно и благовремено плаћа преузету електричну енергију снабдјевачу (члан 11. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом).

Купац који закасни са испуњењем новчане обавезе плаћа осим главнице и затезну камату на износ главног дуга до дана исплате по каматној стопи 0,03% дневно, а која је дефинисана одредбама Закона о затезној камати („Службени гласник РС“, број 61/18). Износ обрачунате затезне камате не може бити већи од главног дуга. Kaмата се почиње зарачунавати након истека датума валуте наведеног на рачуну (рок за плаћање рачуна).

10. Зашто се врши исправка рачуна?

Најчешће се исправка рачуна врши у сљедећим случајевима:

 • бројило је погрешно очитано,
 • утврђен је квар на бројилу или уклопном часовнику/МТК уређају,
 • уплате нису благовремено прокњижене,
 • у другим случајевима када се утврде технички недостаци на рачуну.

11. За који временски период се врши обрачун електричне енергије?

Бројила крајњих купаца се очитавају у складу са  Законом о електричној енергији и Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, а обавезно:

а) приликом промјене тарифних ставова и на крају године, за категорију домаћинстава,

б) једном мјесечно и приликом сваке промјене тарифних ставова, за остале крајње купце и

в) код промјене снабдјевача и у другим случајевима прописаним чланом 52. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.

За категорију потрошње „Домаћинства“ очитање и фактурисање утрошене електричне енергије врши се  у складу са чланом 80. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. Очитање мјерних уређаја почиње најраније три дана прије истека обрачунског периода и завршава најкасније три дана по истеку обрачунског периода за који је уговором утврђена обавеза очитања.

За остале категорије потрошње, очитање траје највише два дана, почев од посљедњег дана у мјесецу, за који се врши очитавање.

12. Када се мијењају дневни и сезонски тарифни ставови?

Према сезони примјене, тарифни ставови се примјењују на сљедећи начин:

а) нижи сезонски тарифни ставови (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра,

б) виши сезонски тарифни ставови (ВС) примјењују се у периоду од 1. јануара до 31. марта и од 1. октобра до 31. децембра.

Према дневном периоду примјене, тарифни ставови се утврђују и примјењују на сљедећи начин:

а) већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у периоду од 06:00 до 22:00 часа за све дане у седмици (осим дана викенда) за зимско рачунање времена, односно од 07:00 до 23:00 часа за љетно рачунање времена,

б) мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у периоду од 22:00 до 06:00 часова наредног дана за све дане у седмици (осим дана викенда) за зимско рачунање времена, односно од 23:00 до 07:00 часова за љетно рачунање времена, и у дане викенда непрекидно од петка у 22:00 (23:00) до понедјељка у 06:00 (07:00) часова.

13. Зашто није исказана потрошња електричне енергије на рачуну (зашто није очитано бројило)?

Очитање бројила је искључиво у надлежности припадајућег Оператора дистрибутивног система (ОДС). Очитани подаци на мјерном мјесту достављају се Дирекцији за јавно снабдијевање која врши обрачун и израду рачуна за утрошену електричну енергију. Ако на рачуну није исказана потрошња електричне енергије, то значи да ОДС није извршио очитање бројила или за исто није доставио податке Дирекцији за јавно снабдијевање. Купац у поменутом случају има могућност да поднесе приговор на рачун Услужном центру или Кол-центру Дирекције за јавно снабдијевање која је у обавези да исти прослиједи надлежном ОДС-у и захтијева ванредно очитање, на основу кога ће се извршити корекција рачуна.

14. Шта је то обрачунска снага?

Обрачунска снага (тарифна јединица односно  ”такса на бројило”) је један од елемената за обрачун утрошка електричне енергије и представља највећу просјечну преузету снагу у временском интервалу од 15 минута у току мјесечног обрачунског периода.

Купцима из категорије „Остала потрошња“, као и купцима из категорије „Домаћинства“ код којих се снага не мјери, обрачунска снага је утврђена у фиксном износу и то:

 • Остала потрошња (вирманци) 2. и 3. ТГ 5 kW
 • Остала потрошња (вирманци) 6. и 7. ТГ 7 kW
 • Домаћинства: – једнотарифно бројило 3,3 kW

– двотарифно бројило 5,2 kW

15. Зашто се наплаћује ПДВ на електричну енергију?

Порез на додату вриједност (ПДВ) од 17 % зарачунава се на фактурисану електричну енергију, као и на све остале робе и услуге,  у складу са Законом о порезу на додату вриједност („Службени  гласник БиХ“, број 09/05 и 35/05).

16. Зашто је сва потрошња обрачуната по једној тарифи, укoлико купац припада 2. тарифној групи домаћинства?

Ваше бројило или уклопни сат је неисправан и региструје потрошњу по једној тарифи. Приговор можете упутити Услужном центру или Кол-центру Дирекције за јавно снабдијевање. Исти ће одмах бити прослијеђен надлежном ОДС-у на исправку. Купац се  може обратити лично, путем бесплатне инфо линије 0800 50 120 и путем електронске поште на адресу наведену на рачуну за електричну енергију.

17. Извршено је погрешно очитање бројила. Како да исправим ту грешку?

Уколико крајњи купац утврди да му је бројило погрешно очитано, потребно је да се обрати у Услужни центар или Кол-центар Дирекције за јавно снабдијевање и поднесе захтјев за исправку рачуна. Купац се може обратити лично, путем бесплатне инфо линије 0800 50 120 и  путем електронске поште на адресу наведену на рачуну за електричну енергију.

18. Како се може промијенити тарифна група?

Тарифну групу можете промијенити подношењем захтјева на већ дефинисаном обрасцу у услужним центрима Дирекције за јавно снабдијевање.

Новости и обавјештења

Прије него нас контактирате,молим Вас да посјетите секцију Најчешћа питања и покушате наћи одговор.Хвала на интересовању.


 МХ „ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици СрпскојСтепе Степановића, 89101 Требиње Република Српска,

Босна и Херцеговина

Тел: +387 59 277 102

Факс: +387 59 277 170

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Жиро-рачуни за плаћање код комерцијалних банака

  NLB BANKA

  562-008-81639731-90

  NOVA BANKA

  555-100-00518398-72

  ADIKO BANKA

  552-000-20631805-57.

  ATOS BANK

  567-241-10000022-54