Mr Borislav Grubač

Borislav Grubač je rođen 06. aprila 1981. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Trebinju, a pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici. Na istom fakultetu je završio i postdiplomske studije. Ima položen i pravosudni ispit.

Obavlјao je niz odgovornih poslova u Hypo Alpe Adria banci i Okružnom tužilaštvu u Trebinju.

Bio je direktor Centra za socijalni rad Trebinje i Bolnice Trebinje.

Na funkciju Izvršnog direktora za organizaciono-pravne poslove je imenovan 18. decembra 2018. godine.

Oženjen je, otac dvoje djece.