Dr Zoran Vuković

Zoran Vuković je rođen 10. avgusta 1968. godine u Trebinju, Republika Srpska – BiH. Osnovnu školu i srednju elektrotehničku školu, smjer elektroenergetska postrojenja, završio je u Trebinju. Diplomirao je na Višoj tehničkoj školi u Čačku, na smjeru elektroenergetika, a potom diplomirao na Tehničkom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, takođe smjer elektroenergetika.

Dana 27.05.2016. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, odbranio je doktorsku disertaciju i time stekao naučni naziv doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo.

Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovao 1998. godine u Mješovitom holdingu „Elektroprivreda Republike Srpske“ sa sjedištem u Trebinju. U Matičnom preduzeću je radio na poslovima: dispečera i planiranja proizvodnje električne energije na dnevnom i sedmičnom nivou u direkciji za eksploataciju i upravlјanje, vodećeg inžinjera za planiranje i unaprjeđenje proizvodnje u direkciji za proizvodnju i direktora direkcije za razvoj.

Na funkciju izvršnog direktora za uspostavlјanje javnog snabdijevanja je imenovan 4. decembra 2020. godine.

Oženjen je i otac je jednog djeteta.