Mr Jovica Vlatković

Jovica Vlatković rođen je 30.01. 1971 . godine u Trebinju, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Nakon toga upisuje Fakultet za vanjsku trgovinu u Dubrovniku koji zbog ratnih zbivanja prekida i odlazi u vojsku.

Sa uspjehom završava Faluktet za menadžment u Beogradu 2009. godine. Magistrirao je 2015.
godine na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu.

Nјegove organizacione sposobnosti i menadžerske vještine prepoznaju u „Radović Company“ gdje
je sticao prva radna iskustva na poziciji menadžera za komercijalne poslove.

Godine 2010. zapošlјava se u Euroherc osiguranju gdje je obavlјao niz odgovornih poslova, a u periodu od 2015.– 2020. godine bio je direktor Sektora ISTOK.

Na funkciju izvršnog direktora za investicije i razvoj MH „ERS“, Matično preduzeće a.d. Trebinje imenovan je 18.maja 2020. godine.

Uporedo sa navedenim aktivnostima volontira u raznim institucijama, organizacijama, između ostalog u Udruženju menadžera Srbije.

Oženjen je, otac dvoje djece.