Solarna elektrana Trebinje

Predmetna lokacija se nalazi jugoistočno od urbane matrice opštine Trebinje, na udalјenosti oko 12 km. Pristup predmetnoj lokaciji odvija se sa lokalnog (makadamskog) puta Trebinje-Ubla koji se veže na regionalni put R429 Trebinje-Herceg Novi. Od regionalnog puta do predmetnog lokaliteta je udalјenost oko 2 km.

Na području Grada Trebinja planirana je izgradnja SE Trebinje instalisane snage od 100 MW i prosječne godišnje proizvodnje od 147,7 GWh.

Procijenja investiciona ulaganja se kreću od 134,43  mil. KM.

U toku su aktivnosti na obezbjeđenju potrebnih dozvola i saglasnosni u skladu sa zakonskom regulativom u Republici Srpskoj.

 

Snaga:
N = 100 MW

Proizvodnja:
E = 147,7 GWh

Vrijednost investicije:
134,43 miliona KM