Соларна електрана Требиње

Предметна локација се налази југоисточно од урбане матрице општине Требиње, на удаљености око 12 км. Приступ предметној локацији одвија се са локалног (макадамског) пута Требиње-Убла који се веже на регионални пут Р429 Требиње-Херцег Нови. Од регионалног пута до предметног локалитета је удаљеност око 2 км.

На подручју Града Требиња планирана је изградња СЕ Требиње инсталисане снаге од 100 MW и просјечне годишње производње од 147,7 GWh.

Процијења инвестициона улагања се крећу од 134,43  мил. КМ.

У току су активности на обезбјеђењу потребних дозвола и сагласносни у складу са законском регулативом у Републици Српској.

Снага:
N = 100 МW

Производња:
E = 147,7 GWh

Вриједност инвестиције:
134,43  милиона КМ