Мр Иван Копривица

Иван Копривица је рођен 21.10.1986. године у Бијељини. Основну и средњу електротехничку школу завршио је у Требињу. Послије завршене средње школе уписује Факултет техничких наука у Новом Саду, на студијском програму Eнергетика, електроника и телекомуникације, смјер Eлектроенергетски системи, на коме је стекао звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Мастер тезу одбранио је 2012. године.

Запослен у МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП Требиње од 01.04.2012. године. У Матичном предузећу је радио на пословима: самостални диспечер, водећи диспечер, шеф службе за управљање производњом, главни инжењер за инвестиционо одржавање, шеф службе за односе са регулаторима и међусобне економске односе.

На функцију извршног директора за техничке послове именован је 12.04.2022. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је, отац једног дјетета.