Др Зоран Вуковић

Зоран Вуковић је рођен 10. августа 1968. године у Требињу, Република Српска – БиХ. Основну школу и средњу електротехничку школу, смјер eлектроенергетска постројења, завршио je у Требињу. Дипломирао je на Вишој техничкој школи у Чачку, на смјеру eлектроенергетика, а потом дипломирао на Техничком факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, такође смјер eлектроенергетика.

Дана 27.05.2016. године, на Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу, одбранио је докторску дисертацију и тиме стекао научни назив доктор наука – електротехника и рачунарство.

Радни однос на неодређено вријеме је засновао 1998. године у Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике Српске“ са сједиштем у Требињу. У Матичном предузећу је радио на пословима: диспечера и планирања производње електричне енергије на дневном и седмичном нивоу у дирекцији за експлоатацију и управљање, водећег инжињера за планирање и унапрјеђење производње у дирекцији за производњу и директора дирекције за развој.

На функцију извршног директора за успостављање јавног снабдијевања је именован 4. децембра 2020. године.

Ожењен је и отац је једног дјетета.