11Zavisnih preduzeća
1,6milijardi KM investicija
1300MW Instalisane snage
6000GWh električne energije godišnje
25 година стуб развоја Републике Српске

MH Elektroprivreda Republike Srpske želi da kroz razvoj energetskog sektora ima važnu ulogu u razvoju Republike Srpske

Cilј je da se sa kvalitetnim programima, a koji su usaglašeni sa ekološkim standardima i atraktivni na tržištu, omogući dobit za potrošače, društvo i kompaniju.

Strateški cilјevi MH ERS  u predstojećem periodu su:

  • Potpuno korišćenje kapaciteta, efikasno upravlјanje sistemom i kvalitetno snabdijevanje električnom energijom svih potrošača u Republici Srpskoj.
  • Očuvanje pozicije vodećeg snabdjevača električne energije u Republici Srpskoj.
  • Sanacija i rekonstrukcija postojećih proizvodnih i distributivnih kapaciteta.
  • Smanjenje troškova poslovanja.
  • Smanjenje distributivnih gubitaka.
  • Jačanje u trgovini električnom energijom.
  • Podizanje efikasnosti privređivanja na viši nivo, sa krajnjim cilјem ostvarivanje bolјih poslovnih rezultata.
  • Izgradnja novih energetskih objekata u Republici Srpskoj.

Proizvodnja

MH ERS proizvodi električnu energiju iz energetskog potencijala vode i uglјa.

Hidroenergija
0
Termoenergija
0

SISTEM ERS

DIREKCIJA ZA JAVNO SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KUPACA

DIREKCIJA ZA TRŽIŠNO SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

POSLJEDNJE VIJESTI

OBAVJEŠTENJA

PROJEKTI U TOKU

KORPORATIVNI VIDEO

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske

SNAGA SRPSKE

KORPORATIVNI VIDEO

ČASOPIS ERS