Mr Nada Trninić

Nada Trninić je rođena 29.05.1965. godine u Banja Luci. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, a na istom fakultetu je magistrirala 2008. godine.

Radni odnos zasnovala je u organima lokalne samouprave 1989. godine na poslovima plana i analize. U periodu 1991-1998. godine radila u privatnom sektoru na finansijsko-računovodstvenim poslovima. Od 1998. godine obavlјa poslove finansijskog direktora u državnom preduzeću Tehnogas Trn. U Finansisjkoj policiji RS radila u periodu od 1999. godine nakon čega prelazi u Ministarstvo finansija RS na poslove načelnika izvršenja budžeta RS gdje je radila do 2004.godine. Od 2004. godine radila u JP ” Putevi RS ” na poslovima internog revizora, a od 2011 do 2015. godine na poslovima rukovodioca finansijsko-računovodstvenih poslova u kompaniji „Optima grupa“ d.o.o. Banja Luka. Od 2015 bavi se poresko-računovodstvenim konsaltingom u privatnom biznisu, a od 2019 do kraja jula 2021. obavlјala je poslove direktora direkcije za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove u MH ERS Matično preduzeće, a potom nastavlјa obavlјanje poslova iz oblasti finansijsko-računovodstvenog konsaltinga u privatnom biznisu.

Učestovala je u izradi niza zakona ( Zakon o trezoru, Zakon o budžetskom sistemu RS, Zakon o izvršenju budžeta RS, Zakon o unutrašnjem dugu i dr.), kao i u uvođenju trezorskog načina poslovanja u Republici Srpskoj. Jedan je od autora knjige “PDV u primjeni”.

Na funkciju izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove je imenovana 28. februara 2022. godine.

Udata, majka dvoje djece.