Daily Archives: 24. фебруара 2023.

in Novosti

Delegacija ERS u posjeti najmodernijoj termoelektrani u Češkoj

Generalni direktor MH “Elektroprivreda Republike Srpske” Luka Petrović i izvršni direktor za tehničke poslove Ivan Koprivica boravili su u radnoj posjeti Češkoj gdje su se sastali sa predstavnicima Ministarstva industrije i trgovine ove države, a obišli su i najmoderniju termoelektranu u Evropi, Ledvice. Radi se o superktičnoj termoelektrani snage 660 MW, koja je puštena u […]

in Novosti

Uprava MP u RiTE Ugljevik: Povećati produktivnost i obezbijediti stabilnost proizvodnje

Uprava MH “Elektroprivreda Republike Srpske” , Matično preduzeće a.d. Trebinje boravila je u radnoj posjeti Rudniku i termoelektrani Ugljevik, sa čijom Upravom je održala sastanak, na temu povećanja produktivnosti i stabilnosti rada ovog preduzeća. Akcenat je stavljen na Plan poslovanja za 2023. godinu, osnosno prioritetno planiranje nabavki u svrhu obezbjeđenja pouzdanog i sigurnog rada RiTE, […]