Daily Archives: 1. јуна 2018.

in Novosti

Radni sastanak sa direktorima distributivnih preduzeća

U sjedištu MH “Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje je održan, 30.maja 2018. godine, radni sastanak Uprave MH ERS i direktora zavisnih elektrodistributivnih preduzeća. Na sastanku je razmatrana Informacija o poslovanju zavisnih elektrodistributnih preduzeća za 2017. i prvi kvartal 2018. godine. Poslije izvršene analize zajednički je konstatovano da treba zadržati pozitivne trendove u poslovanju, ali […]

in Novosti

Radni sastanci sa direktorima proizvodnih preduzeća

Uprava MH “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće a.d. Trebinje održala je radne sastanke sa upravama proizvodnih preduzeća. Zaključeno je, da je MH “ERS“ u prvom kvаrtаlu 2018. godine poslovаo sа uspjehom i ostvаrio bruto dobit u iznosu od ccа 53 mil. KM. Sva zavisna preduzeća holdinga poslovala su pozitivno, a pogonska spremnost elektrana je dobra. […]

in Novosti

ERS stabilan sistem, proizvodnja iznad planirane

Direktor Elektroprivrede Republike Srpske /ERS/ Radmila Čičković poručila je danas u Trebinju da je cilj ovog sistema da održi stalnost poslovanja, da kontinuirano, redovno i kvalitetno snabdijeva potrošače u Republici Srpskoj, ali i da ostvari uštede u poslovanju. Čičkovićeva je na svečanosti povodom 26 godina rada ERS-a izjavila da će i u narednom periodu ovaj […]