Elektroprivreda Republike Srpske
VE Hrgud

U opštini Berkovići, na lokaciji planine Hrgud, MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d Trebinje je provela jednogodišnja ispitivanja potencijala vjetra na osnovu kojih je izrađena detaljna Studija opravdanosti izgradnje VE „Hrgud“.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje je u skladu sa Zakonom o koncesijama dostavila ponudu za dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za izgradnju vjetroelektrane „Hrgud“, opština Berkovići, instalisane snage 48 MW i godišnje proizvodnje 126 GWh. Komisija za koncesije Republike Srpske je dala saglasnost na Studiju ekonomske opravdanosti, na osnovu čega je Vlada Republike Srpske u septembru 2015.god. donijela Rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje VE „Hrgud“, Elektroprivredi Republike Srpske. Ova elektrana je planirana u novom prostornom planu opštine Berkovići.

Opis lokacije

Lokalitet Hrgud se nalazi u južnom dijelu Bosne i Hercegovine, u regiji Hercegovina (entitet Republika Srpska), 50 km sjeverno od Trebinja i oko 30 km južno od Mostara.

Područje lokacije Hrgud može se kategorisati kao kompleksan teren, čija nadmorska visina varira od 960 do 1.110 m. Lokacija je površine oko 5 km². Sa jugoistočno – sjeverozapadne strane plato je omeđen sa karakterističnim vrlo strmim padinama, koje imaju značajan uticaj na tok vjetra na lokaciji. Teren se odlikuje kršom sa manjim livadama, grmljem i niskom šumskom vegetacijom.

Geologija područja karakteriše se kao tipično krškom, što znači da ima vrtača, špilja i podzemnih sistema vode. Glavni geološki rizik stoga se smatra moguće postojanje šupljina neotkrivenih pod trajnim strukturama. Ovaj rizik može biti ublažen provođenjem detaljnih geotehničkih istraživanja na svakoj mikro lokaciji vjetroagregata, na lokaciji trafostanice i puteva.

Na bazi urađenih jednogodišnjih ispitivanja utvrđeno je da se srednja godišnja brzina vjetra kreće između 6,1–8,1 m/s na razmatranoj lokaciji vjetroagregata na 79.5 m visine. Prema kategorizaciji IEC 61400-1, brzine vjetra na ovoj lokaciji se mogu kategorizirati, kao niske do srednje brzine vjetra.

Na temelju obavljene projekcije životne sredine, nisu identifikovani ekološki faktori koji bi mogli ugroziti dalji razvoj projekta vjetroelektrane na lokaciji Hrgud. Lokalitet se ne nalazi unutar rezervata prirode ili zaštićenog prirodnog područja.

Planirane aktivnosti

U narednom periodu planirano je da se krene u izradu Studije ekološkog i socijalnog uticaja izgradnje VE „Hrgud“ koja je neophodna za pribavljanje ekološke dozvole. Paralelno sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije nastaviće se i sa mjerenjem karakteristika vjetra na lokaciji Hrgud kako bi se odabrale najbolje pozicije mikrolokacija za postavljanje vjetroturbina, odnosno da bi se postiglo najkvalitetnije rješenje prostornog rasporeda vjetroagregata VE „Hrgud“.

Tokom realizacije projekta VE „Hrgud“, rješavaće se i putna infrastruktura i vodosnabdijevanje sela Hrgud, što će uveliko poboljšati uslove života u ovom dijelu Berkovića.

Izgradnjom VE „Hrgud“ Republika Srpska će dobiti prvi objekat ovog tipa, kojim će se proizvoditi energija iz obnovljivih izvora.