Електропривреда Републике Српске
Јавни оглас за прикупљање понуда за продају електричне енергије у периоду од 14.12. – 31.12.2017. године
07.12.2017.

Јавни позив за продају електрицне енергије за децембар 2017

Тендерска документација за продају електричне енергије за децембар 2017

Корекција 1 Датум 08.12.2017. – Вријеме 16:12

Корекција странице 26 тендерског документа Број: 1.1/01-1940-3/17 од 07.12.2017. године због омашке техничке природе а која се односи на број тендера на обрасцу понуде.

На обрасцу понуде на страници 26 – корекција броја тендера гласи „1.1/01-1940-3/17“ умјесто „1.1/01-834-3/17“

Public Invitation December 2017

Tender Documents December 2017

Correction 1 Date: 08.december, 2017. – Time 16:20

Correction of page 26 of the tender document number 1.1/01-1940-3/17 of 7 December 2017 due to the technical omission which relates to the number of tender of the bid form.

The bid form on page 26 – the correction of number of tender shall read “1.1/01-1940-3/17” instead of “1.1/01-834-3/17”