ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ОДРЖИВОСТИ ЗА ДОМАЋИНСТВА И ПРИВРЕДУ

solar-krov

УШТЕДИ НА РАЧУНУ ЗА СТРУЈУ
ПОСТАНИ КУПАЦ-ПРОИЗВОЂАЧ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ „Програм енергетске одрживости домаћинстава“

Текст Јавног позива за учешће у Пројекту "Програм енергетске одрживости домаћинстава"

На основу Закључка Управе МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-2964-1/22 од 12.08.2022. године и Одлуке, Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „EРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, о усвајању Програма енергетске одрживости МХ „EРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-2231/22 од 23.06.2022. године, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ „Програм енергетске одрживости домаћинстава“

Рок за подношење пријава је 30 календарских дана од дана објављивања Јавног позива, а комплетан текст Јавног позива можете преузети на линку испод:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖМАН АГЕНАТА

На основу Закључка Управе МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-3334-1/22 од 14.09.2022. године, објављује се:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖМАН АГЕНАТА ЗА ПРОМОЦИЈУ „ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ОДРЖИВОСТИ ЗА ДОМАЋИНСТВА“

Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања, а све информације у вези Јавног позива можете добити и на једном од 45 шалтера Јавног снабдијевања.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети на линку испод.

ЦИЉ ЕРС ЈЕ 50.000 КРАЈЊИХ КУПАЦА УКЉУЧЕНИХ У ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ОДРЖИВОСТИ

Шта је Купац-произвођач?

Купац-произвођач је крајњи купац који производи електричну енергију за сопствену потрошњу. Ако крајњи купац производи више електричне енергије него што троши, он ће вишак те електричне енергије испоручити електроенергетској дистрибутивној мрежи на коју су његове унутрашње инсталације већ прикључене.

Шта Купац-произвођач добија енергетским пројектом одрживости?

  • Могућност уштеде у периоду до 25 година;
  • Одржавања током трајања периода отплате инвестиције;
  • Независност од промјена цијена на тржишту електричне енергије:
  • Очување животне средине.

КО СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ ЗА ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ОДРЖИВОСТИ?

Категорија домаћинства

  • крајњи купци из категорије домаћинства, чија укупна годишња потрошња у претходној години није мања од 3.000 kWh.

Категорија остала потрошња

  • крајњи купци из категорије остала потрошња, који се претежно баве дјелатношћу производње.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност  Владе Републике Српске спроводи усавршавање програма енергетске ефикасности објеката који припадају заједници етажних власника.

КОЈЕ УСЛОВЕ МОРА ИСПУНИТИ КРАЈЊИ КУПАЦ?

Захтјев за учешће у пројекту може поднијети крајњи купац који испуњава сљедеће услове:

solar-prosumer

Је власник објекта који посједује грађевинску дозволу;

Има индивидуални објекат чија је одобрена прикључна снага већа од снаге фотонапонског система који се планира инсталирати;

Има индивидуални објекат са трофазним прикључком на дистрибутивну мрежу;

Има индивидуални објекат који не смије бити у сјенци других сусједних објеката, дрвећа;

Има индивидуални стамбени објекат са косом кровном површином на којој ће бити извршена инсталација фотонапонског система, са оријентацијом ка југу и/или југоистоку и/или југозападу, под углом који је једнак или већи од 10˚;

Редовно измирује мјесечне рачуне за утрошену електричну енергију.

КОМПЛЕТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ОДРЖИВОСТИ ЗА ДОМАЋИНСТВА И ПРИВРЕДУ

ПРОМОТИВНИ ВИДЕО

ВИЈЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ

ПОСЈЕТИ НАШЕ ШАЛТЕРЕ И ПОПУНИ ЗАХТЈЕВ ДА ПОСТАНЕШ КУПАЦ-ПРОИЗВОЂАЧ

Категорија домаћинства

Посјетите један од 45 наших шалтера јавног снабдијевања широм Реублике Српске или контактирајте наведени број телефона.

Категорија остала потрошња

Све информације за привредне субјекте могу се добити у нашим канцеларијама у Бањалуци, Добоју, Бијељини, Палама и Требињу или путем бројева телефона.

МАПА ШАЛТЕРА ЈАВНОГ СНАБДИЈЕВАЊА