Инвестициони циклус

Планирана инвестициона улагања производних предузећа МХ ЕРС у периоду 2019-2021. године
 1. 1
  ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

  • Планирана инвестициона улагања у периоду 2019.-2021. год., а које се односе на хидроенергетске објекте у сливу ријеке Дрине-припремне активности на реализацији пројекта : израда инвестиционо-техничке документације, обезбјеђење дозвола, истражни и припремни радови, куповина удјела и др. износе 31 мил. КМ, а финансираће се из властитих средстава,
  • За инвестиције везане за рјешавање обавеза из урбанистичко – техничких услова дефинисаних за градњу хидроелектрана и водопривредне дозволе (учешће у рјешавању третмана отпадних вода града Вишеграда и Горажда) планирана су средства  у износу 7 мил. КМ, а финансираће се из властитих средстава.

 2. 2
  ЗП „ХЕ на Требишњици“ а.д. Требиње

  • Планирана инвестициона улагања у периоду 2019.-2021. год., а које се односе на ревитализација ХЕ Требиње 1 износе 19,8 мил. КМ, од чега 1,3 мил. КМ из властитих средства, 11,7 мил. КМ из кредитних средства и 6,8 мил. КМ из донација,
  • За израдњу моста преко ријеке Требишњице планирано је 8 мил. КМ, а финансират ће се из властитих средстава,
  • За радове на бетонској облози тунела Фатничко поље – Акумулација Билећа планирано је 3,3 мил. КМ , а финансират ће се из властитих средстава.

 3. 3
  ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

  • За набавку и уградњу система припреме угљеног праха – Горионици планирано је 3,5 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава,
  • За реконструкцију расхладног торња термоелектране планирано је 5,5 мил. КМ, од чега 100 хиљ. КМ из властитих средства и 5,4 мил. КМ из кредитних средства,
  • За инвестициону откривку планирано је 18 мил. КМ, а финансират ће се из властитих средстава,
  • За регулацију корита ријеке Мушнице планирано је 12,8 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава,
  • За инсталисање постројења за чишћење угља планирано је 30 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава,
  • За континуални систем на откривци планирано је 25 мил. КМ, од чега 10 мил. КМ из властитих средства и 15 мил. КМ из кредитних средства,
  • За комбиновани систем на откривци планирано је 15 мил. КМ, од чега 5 мил. КМ из властитих средства и 10 мил. КМ из кредитних средства,
  • За набавку рударске механизације ( багери, камиони, булдозери, утоваривачи, грејдери) планирано је 50 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава.

 4. 4
  ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

  • У РиТЕ Угљевик је у току изградња система одсумпоравања димних гасова, чији је циљ да се емисија сумпор диоксида смањи за 98,4% чиме би се значајно елиминисао утицај рада ТЕ Угљевик на животну средину и ускладио са нашом законском регулативом и Директивама ЕУ. У периоду 2019.-2021. год. планирана су инвестиције у износу од 53,9 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава,
  • За замјену цијевних завјешења и цијеви на ШПП-е планирано је 7,1 мил. КМ, а финансират ће се из властитих средстава,
  • За изградњу система транспорта шљаке, пепела и гипса од силоса до депоније планирано је 10 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава,
  • За ревитализацију и модернизација блока планирано је 50 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава,
  • За набавку и уградња МПП-2 планирано је 5 мил. КМ, а финансират ће се из кредитних средстава,
  • За набавку рударске механизације ( багери, камиони, булдозери, утоваривачи, грејдери) планирано је 30,6 мил. КМ, од чега 11,8 мил. КМ из властитих средства и 18,8 мил. КМ из кредитних средства.