Monthly Archives: мај 2024

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о поништењу поступка за набавку и уградњу дијелова за поправак возила за Лот 3

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/05/Одлука-о-поништењу-поступка-за-набавку-и-уградњу-дијелова-за-поправак-возила-за-Лот-3.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу дијелова за поправак возила за Лот 1, 2 и 4

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/05/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-и-уградњу-дијелова-за-поправак-возила-за-Лот-1-2-и-4.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде пројектне документације система за рану детекцију пожара

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/05/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-израде-пројектне-документације-система-за-рану-детекцију-пожара.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања софтвера за ресторан

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/05/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-одржавања-софтвера-за-ресторан.pdf