Daily Archives: 3. априла 2024.

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге израде елабората идентификације локације ВЕ Радимља

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/04/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-услуге-израде-елабората-идентификације-локације-ВЕ-Радимља.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за јавно снабдијевање

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/04/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-канцеларијског-материјала-за-јавно-снабдијевање.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услугу прибављања пореског увјерења у Републици Србији

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/04/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-услугу-прибављања-пореског-увјерења-у-Републици-Србији.pdf