Daily Archives: 1. фебруара 2024.

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку консултантских услуга израде тест умањења вриједности

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-консултантских-услуга-израде-тест-умањења-вриједности.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова одржавања у пословним просторијама у Бања Луци

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-радова-одржавања-у-пословним-просторијама-у-Бања-Луци.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге привременог надзора над извођењем радова

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуге-привременог-надзора-над-извођењем-радова.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања штампани материјал

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-штампања-штампани-материјал.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку редовног одржавања електроинсталација

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-редовног-одржавања-електроинсталација.pdf