Daily Archives: 18. децембра 2023.

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду студије за анализу постојећег стања малих електрана

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-израду-студије-за-анализу-постојећег-стања-малих-електрана.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку годишње претплате на Службени Гласник РС

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-годишње-претплате-на-Службени-Гласник-РС.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Oдлука о избору најповоњнијег понуђача за израду елабората о могућности пласмана зелених обвезница

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Oдлука-о-избору-најповоњнијег-понуђача-за-израду-елабората-о-могућности-пласмана-зелених-обвезница.pdf