Daily Archives: 11. октобра 2023.

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга закупа просторија за потребе дирекције за јавно снабдијевање

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-закупа-просторија-за-потребе-дирекције-за-јавно-снабдијевање.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку израде елабората техничког рјешења прикључка на мрежу ВЕ Хргуд

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-израде-елабората-техничког-рјешења-прикључка-на-мрежу-ВЕ-Хргуд.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку редовног одржавања сервисирања лифтова

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Oдлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-редовног-одржавања-сервисирања-лифтова.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресертификационе провјере ИМС-а

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-ресертификационе-провјере-ИМС-а.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку стучног усавршавања запослених на раду у софтверу PSS Sincal

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-стучног-усавршавања-запослених-на-раду-у-софтверу-PSS-Sincal.pdf