Monthly Archives: јул 2023

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку студије оправданости изградње ВЕ Радимља

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/07/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-студије-оправданости-изградње-ВЕ-Радимља.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку годишње претплате на штампана издања дневних новина за канцеларије у Бања Луци

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/07/Oдлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-годишње-претплате-на-штампана-издања-дневних-новина-за-канцеларије-у-Бања-Луци.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга актуелизације студије оправданости реконструкције филтерског постројења

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/07/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-актуелизације-студије-оправданости-реконструкције-филтерског-постројења.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова и ситног инвентара за ТИС

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/07/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-резервних-дијелова-и-ситног-инвентара-за-ТИС.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку материјала за хидрантску мрежу и противпожарних апарата

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/07/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-материјала-за-хидрантску-мрежу-и-противпожарних-апарата.pdf