20230124 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci i podrške sistema za nadzor 13