Одлука о избору најповољнијег понуђача за актуарске услуге