Одлука о избору најповољнијег понуђача обуке запослених у Дирекцији за ОСП