20220824 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji zgrade u Trebinju