Daily Archives: 3. јуна 2021.

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку НГ-СДХ и реконструкција и проширење пасивне рачунарске мреже 170 171

20210603 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku NG-SDH i rekonstrukcija i proširenje pasivne računarske mreže 170 171